Actuaciones de árbitros nacionales

Tempada 22/23


BOLAÑO PEDREIRA, SANDRA (1039919)

2022-10-22 1º Control de Nivel Infantil e Junior: Axud. xuíz/a árbit.

2022-12-17 2ª Xornada Control de Nivel Alevín I Y Ii, Infantil Y Junior: Xuíz/a árbit.

2023-01-21 1ª Copa Promoción Benxamín e Pre-Benxamín: Axud. xuíz/a árbit.

2023-01-28 3º Control de Niveis: Axud. xuíz/a árbit.

2023-02-12 1ª Xornada Control de Nivel Alevín I e Alevín Ii: Axud. xuíz/a árbit.

2023-04-01 3ª Xornada Da Copa Promoción Prebenxamín e Benxamín: Axud. xuíz/a árbit.

2023-05-13 4º Xornada Control de Nivel: Axud. xuíz/a árbit.


FERNANDEZ GARCIA, MARINA (1035411)

2022-10-22 1º Control de Nivel Infantil e Junior: Puntuador/a

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Axud. xuíz/a árbit.

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Puntuador/a

2022-12-17 2ª Xornada Control de Nivel Alevín I Y Ii, Infantil Y Junior: Puntuador/a

2023-01-28 3º Control de Niveis: Secretaría

2023-02-12 1ª Xornada Control de Nivel Alevín I e Alevín Ii: Xuíz/a árbit.

2023-03-04 Cto. Galego de Natación Artísticade Inverno: Xuíz/a

2023-04-01 3ª Xornada Da Copa Promoción Prebenxamín e Benxamín: Puntuador/a

2023-04-15 Vii Trofeo Concello de Oleiros: Xuíz/a

2023-04-22 3ª Xornada Da Liga de Figuras: Xuíz/a árbit.

2023-05-13 4º Xornada Control de Nivel: Puntuador/a

2023-05-20 Xvi Trofeo Deputación de Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a

2023-05-28 Copa Diputación Ourense: Puntuador/a

2023-06-10 4º Xornada Copa Promoción: Xuíz/a árbit.

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open de Verán (Figuras): Puntuador/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Rutinas Sábado): Puntuador/a

2023-06-18 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Domingo): Puntuador/a

2023-06-22 Xii Trofeo Concello Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a árbit.


NAVARRO MARTINEZ, MARIA (1030753)

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Xuíz/a

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Axud. xuíz/a árbit.


SAN MILLAN MIGUELEZ, CLARA AURORA (1033299)

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Axud. xuíz/a árbit.

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Xuíz/a

2023-01-14 2º Liga Galega de Figuras: Puntuador/a

2023-01-14 1ª Xornada Copa Promoción: Puntuador/a

2023-01-21 1ª Copa Promoción Benxamín e Pre-Benxamín: Xuíz/a árbit.

2023-03-04 Cto. Galego de Natación Artísticade Inverno: Xuíz/a

2023-04-15 Vii Trofeo Concello de Oleiros: Axud. xuíz/a árbit.

2023-04-22 3ª Xornada Da Liga de Figuras: Axud. xuíz/a árbit.

2023-05-13 4º Xornada Control de Nivel: Xuíz/a árbit.

2023-05-20 Xvi Trofeo Deputación de Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a

2023-06-03 5º Xornada Da Copa Promoción: Puntuador/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Rutinas Sábado): Puntuador/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open de Verán (Figuras): Puntuador/a

2023-06-18 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Domingo): Puntuador/a

2023-06-22 Xii Trofeo Concello Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a


SANTIAGO SAINZ, MARTA (1039724)

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Axud. xuíz/a árbit.

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Puntuador/a

2023-01-14 2º Liga Galega de Figuras: Axud. xuíz/a árbit.

2023-01-14 1ª Xornada Copa Promoción: Xuíz/a árbit.

2023-01-21 1ª Copa Promoción Benxamín e Pre-Benxamín: Puntuador/a

2023-01-28 3º Control de Niveis: Xuíz/a árbit.

2023-03-04 Cto. Galego de Natación Artísticade Inverno: Xuíz/a

2023-05-20 Xvi Trofeo Deputación de Pontevedra de Natación Artística: Secretaría

2023-05-28 Copa Diputación Ourense: Xuíz/a

2023-06-03 5º Xornada Da Copa Promoción: Xuíz/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Rutinas Sábado): Puntuador/a

2023-06-18 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Domingo): Puntuador/a


SANTIAGO SAIZ, ANA (1039725)

2022-10-22 1º Control de Nivel Infantil e Junior: Secretaría

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Xuíz/a árbit.

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Puntuador/a

2023-01-14 2º Liga Galega de Figuras: Axud. xuíz/a árbit.

2023-03-04 Cto. Galego de Natación Artísticade Inverno: Xuíz/a

2023-04-15 Vii Trofeo Concello de Oleiros: Secretaría

2023-04-22 3ª Xornada Da Liga de Figuras: Puntuador/a

2023-04-22 3ª Xornada Da Copa Promoción Prealevín: Xuíz/a árbit.

2023-05-20 Xvi Trofeo Deputación de Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a

2023-05-28 Copa Diputación Ourense: Secretaría

2023-06-03 5º Xornada Da Copa Promoción: Puntuador/a

2023-06-10 4º Xornada Copa Promoción: Xuíz/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Rutinas Sábado): Xuíz/a árbit.

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open de Verán (Figuras): Xuíz/a árbit.

2023-06-18 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Domingo): Xuíz/a árbit.

2023-06-22 Xii Trofeo Concello Pontevedra de Natación Artística: Secretaría


SANTIAGO SAIZ, PAULA (1033305)

2023-01-14 2º Liga Galega de Figuras: Puntuador/a


TEIJEIRO PRESAS, LUISA MARIA (1038184)

2022-10-22 1º Control de Nivel Infantil e Junior: Xuíz/a árbit.

2022-11-19 Xornada Rutinas Técnicas Junior: Puntuador/a

2022-11-19 1ª Xornada Liga Galega de Figuras Alevín e Infantil: Xuíz/a árbit.

2022-12-17 2ª Xornada Control de Nivel Alevín I Y Ii, Infantil Y Junior: Axud. xuíz/a árbit.

2023-01-14 2º Liga Galega de Figuras: Xuíz/a árbit.

2023-01-14 1ª Xornada Copa Promoción: Axud. xuíz/a árbit.

2023-03-04 Cto. Galego de Natación Artísticade Inverno: Xuíz/a

2023-04-01 3ª Xornada Da Copa Promoción Prebenxamín e Benxamín: Xuíz/a árbit.

2023-04-22 3ª Xornada Da Copa Promoción Prealevín: Axud. xuíz/a árbit.

2023-04-22 3ª Xornada Da Liga de Figuras: Puntuador/a

2023-05-13 4º Xornada Control de Nivel: Puntuador/a

2023-05-20 Xvi Trofeo Deputación de Pontevedra de Natación Artística: Xuíz/a

2023-05-28 Copa Diputación Ourense: Puntuador/a

2023-06-03 5º Xornada Da Copa Promoción: Xuíz/a árbit.

2023-06-10 4º Xornada Copa Promoción: Puntuador/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open de Verán (Figuras): Puntuador/a

2023-06-17 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Rutinas Sábado): Puntuador/a

2023-06-18 Cto Galego Natación Artística Open Verán (Domingo): Puntuador/a

2023-06-22 Xii Trofeo Concello Pontevedra de Natación Artística: Puntuador/a